Blåkullas vindar och lag i kort översikt

Från Blåkulla Wiki

Som elev på Blåkulla magiska läroverk handlar det mest om studier givetvis. Det är ju inte för inte som skolan har rykte om sig att erbjuda en av de bästa magiska utbildningarna i Europa. Några saker påverkar dock en elev lite extra i det dagliga livet: nämligen val av vind att studera på och lag att engagera sig i. Här nedan kommer fördjupad information om Blåkullas vindar och lag.


Att välja vind på Blåkulla

Att som ung student veta exakt vad man ska ha för inriktning för sina studier under sina år på skolan är inte så lätt och Blåkulla Magiska Läroverk lägger därför en hel del tid på att hjälpa och guida studenterna rätt. Ett första steg är att varje elev får spendera tid med Torsten: skolans kroppslösa studievägledare vars huvud rymmer mycket klokskap, trots den många gånger lite buttra framtoningen. Torsten intervjuar och för samtal med varje elev och har – efter över hundra år på jobbet – en osviklig intuition och en fantastisk förmåga att plocka upp nyanser i vad eleverna säger. Ofta kan han lukta sig till elevernas sanna kall och dolda drömmar – inte sällan till föräldrarnas missnöje då föräldrar i alla tider ansett sig vet bästa vad deras barn borde fokusera på. Torsten vet dock att en passion och en inre drivkraft är central för att en student ska lyckas med sina studier och han tar mycket lite hänsyn till föräldrar som vill leva ut sina egna drömmar genom sina barn. Torsten kan ibland verka lite butter och trulig (till den grad att vissa äldre elever vågar kalla honom Truliga Torsten bakom hans ry… nacke) men detta beror mest på att han inte har tålamod med hittepå, falsk blygsamhet, strulande, tipptassande, överdrivet bristande självförtroende eller opassande velande. Torsten tänker kalla en spade en spade, en mosshoppare en mosshoppare och en uråldrig version av Necronomicon för en uråldrig version av Necronomicon. Torsten avslutar varje samtal med nya elever med att ge sin rekommendation till dem och förklarar också på vilka bevekelsegrunder han kommit fram till dessa. Han informerar också eleverna att det i slutändan är deras val men att han kommer att föra sina rekommendationer vidare till vårdnadshavare. I sällsynta fall har han dock låtit bli att göra detta – eller till och med mörkat – om en elev haft särskilda bevekelsegrunder. Bara för att Torsten tekniskt sett inte har något hjärta är han inte utan hjärta.

Nästa steg för att försäkra sig om att varje elev ska få chans att hitta sitt hjärtas mening beträffande sina studier är att alla elever de första året – oavsett vilken vind de valt – till stora delar läser samma grundkurs. Endast ett par lektioner i veckan är vigda åt vindens specialistområden under de första två terminerna. Denna specialisering ökar sedan gradvis under hela utbildning ända fram till sjätte året då eleverna nästan uteslutande formar sin egen utbildning och söker till olika avancerade kurser hos skolans olika professorer. På detta sätt får alla elever en chans att pröva på alla viktiga magiska discipliner och kan då tänka om om något som de tidigare inte tänkt på eller varit medvetna om skulle väcka deras passion. Avslutningsvis så tillåter ju Blåkulla byte av vindar mellan terminerna, efter det att första årskursen avslutats. Att på detta sätt “blåsa mellan vindarna” är helt normalt och gäller en 10-20% av eleverna varje termin. I vissa fall handlar det om att eleverna kommit till insikt om sina egna önskemål inför framtiden, i vissa fall om att de vuxit och förändrats som personer och i vissa fall handlar det om att de mycket medvetet skräddarsyr sina studier för att passa en framtida yrkesutövning. En blivande magisk möbeldesigner kan till exempel ägna en del av sin utbildning på sunnanvind och där tillägna sig kunskaperna om träslag och annan flora, för att sedan byta till östanvind och fördjupa sig i förvandlingskunskap för att spetsa sina designförmågor så mycket som möjligt.  

Vindarna

Blåkulla Magiska Läroverk är en stor skola med många byggnader och tillbyggnader. Elevhemmen är döpt efter de fyra vindarna som blåser och detta beror i huvudsak på hur elevhemmen är placerade. På Blåkulla finns fyra flyglar och var och en av dessa flyglar har öppna vindar stora nog för att rymma både, sovskåp för ett femtiotal elever (eller magiskt mer om det skulle behövas), gemensamma elevutrymmen, studieplatser och för inriktningen vidhängande specialistbibliotek. Trots att elevhemmen på detta sätt har samma förutsättningar har de ändå över tid förvandlats och formats till mycket olika platser, med sina unika abrovinker och sin speciella stämning.  

Sunnanvind

Huvudartikel: Sunnanvind

Sunnanvind präglas av växtligheten som bitvis tar över och magiska djur som eleverna föder upp där de lyckas gömma dem.  

Nordanvind

Huvudartikel: Nordanvind

”Vinden blåser kall på nordan”, beskriver stämningen hos Nordanvind både fysisk i form av arkitekturen och psykiskt i form av fokus och lektioner – är att när faran kallar är det nordanvinden som först måste blås till storm.  

Östanvind

Huvudartikel: Östanvind

Östanvind är centrum för skolans förvandlingsexpertis så vinden ser ofta ut som en korsning mellan ett tivoli, en zoologisk trädgård och en krigszon. Men en östanvindare ger alltid korrekta svar, vinner ständigt alla debatter och förolämpar som inga andra.

Västanvind

Huvudartikel: Västanvind

Historien sitter i väggarna på västanvind som präglas av ständigt arbete med elementen och elementarer.


Tävlan och rivalitet

Trots att Blåkulla Magiska Läroverk både accepterar och uppmuntrar elever att blås mellan vindarna så råder ändå rivalitet mellan de olika elevhemmen och deras respektive specialistkunskaper. Skolan gör sitt bästa för att uppmuntra respektfull tävlan men håller samtidigt ögon på eventuella avarter. I slutändan är alla Blåkullaelever i första hand – det är ju inte Storbritannien eller Angerboda holme! Det tydligaste tecknet på tävlan mellan eleverna och elevhemmen synd i skolans stora och vackert ornamenterade vindflöjel som pryder det högsta tornet. Denna vindflöjel pekar oavsett faktisk vind i riktning mot den vind som för närvarande har gjort de bästa resultaten. Resultat på prov, på laborationer och muntliga examinationer och uppvisningar uppdateras i realtid och kan resultera i att vindflöjen när som helst kan vända. När detta händer blåser en kort men stark magisk vind över hela skolområdet – inne som ute – och detta återföljs ofta av hurrar-rop, visslingar och buanden beroende på vilken vind elever och lärare tillhör. Vid några enstaka tillfällen är det en enstaka elevs insatser som får vinden och vända och en sådan elev kan räkna med att bli hjälte för en dag och trakteras och skämmas bort av både klasskamrater och lärare. Eftersom många lärare är före detta elever på Blåkulla, alternativt själva är kopplade till elevhemmen i form av föreståndare, biblioteksansvariga eller dylikt deltar de helt skamlöst i firandet när vinden vänder i deras riktning. Stoltheten över den egna vinden är alltid stor på skolan. Samtidigt finns det också ett djupare underliggande budskap. ”När som helst kan vinden vända” säger elever på Blåkulla och lär sig på detta sätt att jobba hårt även i motgång.    

Blåkullas fyra lag

 

Bakgrund

Under andra halvan av artonhundratalet ökade populariteten för fysisk fostran på de magiska läroverken i landet. I samklang med den rådande mundisandan blev organiserad idrott, tävlan och föreningsliv populär och vuxenvärlden såg en chans att kanalisera ungdomlig entusiasm i en form som både stärkte sammanhållningen och övade viktiga överlevnadsfärdigheter nyttiga för en liten, utsatt och osynlig minoritet omgärdad av en stor och ibland oberäknelig majoritet. Får många häxor och trollkarlar fanns minnet kvar från häxbränningar bara ett århundrade tidigare och stödet för den framväxande föreningsrörelsen var därför stort. På Blåkulla beslöt man att skapa fyra lag som kunde leda eleverna i organiserad tävlan som lade lika stor vikt vid fysiska prestationer som mentala färdigheter. Vid denna tid var de populäraste häx- och trollkarlsaktiviteterna Häckmagi (en sorts hinderbanor med magiska inslag), Spöboll (troligtvis ursprunget till mundisarnas spökboll, minus de våldsamma besvärjelserna och de levande bollarna i form av snattrande smålänningar eller importerade franska fnörvlar) och en variant av det som kommit att bli dagens bluffarschack. Fyra lag bildades simultant 1863 för att inget lag skulle kunna hävda övertag i form av ålder och traditioner (något som aldrig hindrat dem från att spekulera kring vilket lagnamn som nämndes först) och det gavs namn efter populära djur ur bokskogens fauna:

 

Vilket lag ska en välja?

Lagen på Blåkulla är inte på något sätt ihopkopplade med de elevhem/vindar som eleverna valt att studera med. Blåkulla Magiska Läroverk jobbar mycket hårt på sammanhållningen på skolan och vill att nobel tävlan ska vara ett sätt för elever att finna gemenskap över studiegränserna. Därför spelar elementarmagiker från västan tillsammans med förvandlinsspecialister från östan och trolldrycksexperimentalister från sunnan. I en skola av sten med så månghundraåriga anor som Blåkulla är lagen och kärleken till lagen något av det som fyller väggarna med värme och passion. För trots en stor intern och lokal rivalitet är lagen ändå Blåkullas stolthet när de representerar nationellt och internationellt. Om Vildsvinen går vidare i en europeisk turnering där Tornfalkarna slagits ut så svärs det inledningsvis (och koms med dåliga ursäkter) från falkarnas sida, men sedan sluter de och resten av skolan ändå upp och stöttar sina svin mot vilket lag det än är som måste besegras. Blåkulla står när det blåser hårt! Med detta sagt är det en faslig rivalitet internt mellan lagen och då många föräldrar och lärare själva varit elever vid Blåkulla finns det djupa traditioner och ett innerligt engagemang. Många gånger går tillhörighet till Blåkullalag i familjen i mycket högre grad än valet av vind – som ju kan variera med intresse och förmågor – och vissa familjer tar sitt engagemang på det största allvar. Att bära en vit-turkos igelkottshalsduk vid besök i anrika familjen Löök i Malmötrakten kan i värsta fall resultera att man anmodas ta eldstadsrytteriet till en varmare plats och enligt skvallertidningen Viskningar och rop gjorde Hans Helmut Erenborg sin dotter Felicia Erenborg arvlös när hon började spela som sökare för Lövgrodorna 1991.


 

··· Blåkulla Magiska Läroverk ···
Vindar · Nordanvind · Sunnanvind · Västanvind · Östanvind ·
Lag · Igelkottarna · Lövgrodorna · Tornfalkarna · Vildsvinen ·
Skolämne · Försvar mot svartkonster · Magisk teori · Mundisstudier · Talmagi · Tillverkande av magiska föremål · Trolldomshistoria · Trolldryckskonst · Örtlära ·
Kollegium - Lärare · Noni Björnklou · Nour Khan · Holmfast av Krumme · Sören Wilhelm Kogg · Koenrad Kugel · Polydore Ljung · Kajsa Modig · Hubert Hungerland · Hilarius Tiberius Möller · Dvure · Matilda Spellman
Kollegium - Övriga · Doris Krans · Melkor Nivelius · Joppe · Smula · Gaston Relish
Spöken · Elsbeth · Jönis