Hjälp:Att bidra

Från Blåkulla Wiki

Så du vill hjälpa till, va bra! Här finns lite tips om hur du kan göra.

  • Börja med att tala om för föreningen att du vill ha en användare i wikin genom att följa länken här så kollar vi medlemsregistret och skickar ett mail med info.
  • Läs sedan igenom hur vi i Blåkullas magiska värld i förhållande till J.K. Rowlings böcker om Harry Potter
  • Var respektfull när du skriver om saker i verkligheten
  • Om du vill bidra med information: läs först igenom huvuddragen av vad som finns och tänk på att försöka passa in det du skriver i den befintliga världen någorlunda.
  • Om du ändrar i en befintligt sida så respektera andras arbete och bygg vidare. Radera inte och skriv nytt om det inte är något uppenbart felaktigt.
  • Om du inte kan wikiformatering så bara skriv text med en tomrad mellan stycken så kan någon hjälpa till att snygga till det senare. Eller gå till manualen och läs på 😁

Hjälp för speciella sorters sidor

Länkar till extern hjälp