Kategori:Magiska Läroverk

Från Blåkulla Wiki

Magiska läroverk finns av flera olika sorter och på flera olika nivåer. Varje land organiserar sina magiska utbildningar på olika sätt. En del skolsystem integrerar en mundan och magisk utbildning medan andra låter eleverna börja med en grundläggande mundan utbildning för att först när eleverna är gamla nog byta till en mer magicentrerad utbildning.

Världens magiskolor tenderar att ha goda kontakter med varandra och det är vanligt med utbyte av både elever och lärare. Detta gör den magiska världen mycket internationell. Det finns också en inbyggd konkurrens mellan magiska lärosäten där alla strävar efter att ge den bästa utbildningen och anses vara den mest förnäma och prestigefyllda utbildningen. Tidsskriften The Hex publicerar årligen en mycket grundlig genomgång och ranking av alla magiska läroverk. De senaste åren har Blåkulla Magiska Läroverk klättrat i listan och rankas nu som Sveriges finaste magiska utbildning.