Magiska Sverige i kort översikt

Från Blåkulla Wiki

Denna översikt försöker skapa en översikt av det Magiska Sverige, med vidarelänkar för den som vill läsa mer.

Demografi

Liksom i resten av världen bor det i Sverige, parallellt med de vanligare mundisarna (människor utan magisk förmåga), människor och varelser med magiska förmågor. Någon exakt statistik finns inte på hur stor den magiska populationen är men uppskattningsvis rör det sig om cirka två till fyra promille av mundisbefolkningen, vilket skulle innebära någonstans i runda slängar 15-45000 personer.

Magisamhället är på många sätt ett parallellsamhälle till mundissamhället och även om separationen inte är fullt ut så total i Sverige som vissa författare tidigare gjort gällande skulle vara fallet i England (många ur den magiska populationen handlar livsmedel och annat ur lokala mundisbutiker) så finns det trots allt ett antal verksamheter som är helt magispecifika.

Historiskt sett är den magiska populationen i Sverige och Skåne lika gammal som mundispopulationen och det finns indikationer på att andelen magiskt kunniga var högre förr i tiden. En gång i tiden var också relationerna mellan mundisar och magiker annorlunda än vad den är idag.

Utbildning

Det finns flera magiska läroverk i Sverige. De kändaste är Blåkulla i Skåne och Yggdrasil i Mellansverige. Magikunniga boende norr om Klarälven tenderar att antingen söka sig till den prestigefyllda Niefelhjemakademin i Norge eller till det mindre och många gånger ifrågasatta läroverket Angerboda holme på Höga kusten.


Trollkarlsnationalism

Huvudartikel: De mörka åren

Under åttiotalet gjorde den trollkarlsnationalistiska grupp som kallade sig Skuggkabinettet ett försök till maktövertagande, men det misslyckades genom många heroiska insatser och motståndsrörelsen kom att kallas lyktbärarna. På nittiotalet lyckades dock Nya skuggkabinettet med ett brutalt maktövertagande. Lyckligtvis blev deras tid vid makten kort och på räkenskapens dag 1998 lyckades en ny generation av lyktbärare återge makten till dess rätta innehavare. I slutet av 2010-talet har dock partiet Flamman som förfäktar idéer kopplat till mänsklig överhöghet och trollkarlsnationalism börjat synas mer och mer.

Butiker och dylikt

Det finns en stor mängd företag i närheten av Malmö och Lund som har magisamhället som sin enda målgrupp och därför förtjänar särskilt omnämnande: